نورپردازی محیط کار

نورپردازی محیط کار

چگونه نورپردازی می تواند بر بازدهی کاری تاثیر بگذارد

در اغلب موارد، کارفرما به طور منظم در مورد عوامل موثر بر بهره وری کارمندان خود تحقیق می‌کند. در حالی که تعدادی عوامل فیزیکی و محیطی که بر این امر تأثیر می گذارند وجود دارند، کارفرمایان اغلب آن‌ها را نادیده می‌گیرند و یا ترجیح می‍دهند که به آن‌ها توجه نکنند که به اصطلاح به آن‌ها "عوامل نادیده گرفته شده" گفته می‌شود که ما در ادامه بیشتر آنها را مورد بحث قرار خواهیم داد.

با این حال، برخی از این عوامل نادیده گرفته شده تأثیر قابل توجهی در کارایی و بهره وری عمومی کارمندان دارند که در آن زمان می تواند پیامدهای مهمی برای یک کسب و کار به وجود آورند.

این عوامل نادیده گرفته شده شامل مبلمان اداری مناسب مانند صندلی‌های ارگونومیک است که از هرگونه حواس پرتی در محل کار مانند کمر درد و گردن درد و سایر عوامل مانند اطمینان از روشنایی محل کار برای کارکنان به خوبی کار می کند .

به لحاظ علمی ثابت شده است که روشنایی محل کار تأثیر بسیار مهمی بر کارایی کارکنان و محیط عمومی کار به اندازه‌ی سایر عوامل مهم دارد.

در حقیقت، تحقیقات مختلف محیطی برای اندازه گیری تأثیر نور در محل کار بر کارایی کارمندان انجام شده است.

از رو