بلاگ / 2

مزایای نور طبیعی

پنجشنبه 10 آبان 1397 - 11:15

طراحان و محققین به طور یکپارچه نور روز را برای بسیاری از زیبایی های زیبایی شناسی و سلامتی مورد استفاده قرار می دهند. به عنوان مثال، دانشمندان مرکز...


نورپردازی استخر

جمعه 11 آبان 1397 - 11:20

بدون نورپردازی، حتی زیبا ترین و بهترین استخر در شب نمی تواند بیشترین کارایی ر