شرکت نورپردازی شمیم اندیشه
شرکت نورپردازی شمیم اندیشه

پـروژه های نورپردازی


ساختمان بیمه دانـــا


ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران (برج سپهر)

   

میدان آزادی (جشنهای سال 81 الی 85)


نورپردازی پـــل آمل

   

سد کارون 3


برج نگین رضا

   

ارگ راین کرمان


نورپردازی پل نور

   

نورپردازی ساختمانهای مهم


نورپردازی فضای سبز

   

برج پتروپارس عسلویه


نورپردازی شهر اهواز

   

میدان ساعت ساری


موزه رضا عباسی

   

نورپردازی مساجد


هتل کوثر اصفهان

   

نورپردازی با پروژکتورهای آسمانی

شرکت نورپردازی شمیم اندیشه

شرکت شمیم اندیشه
مشاور و مجری نورپردازی حرفه ای

Shamim Andisheh co.
Professional Lighting Systems